Obserwujący Kwas Pruski Obserwujących profil:68 Obserwowanych: 185